LÊ THỊ HÀ THU

TRỢ LÝ NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Luật (Chương trình chất lượng cao) – Trường Đại học Luật Hà Nội
– Thạc sĩ Luật ứng dụng (Luật Dân sự và Tố tụng dân sự) – Trường Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Năm 2023, bà Lê Thị Hà Thu chính thức gia nhập INVESTIP với vị trí là Trợ lý Nhãn hiệu. Tại đây, bà Thu thực hiện các công việc tra cứu, nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu và hỗ trợ các luật sư khác trong các công việc liên quan đến chuyển nhượng, li-xăng, gia hạn và soạn thảo công văn phúc đáp các thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh