LÊ THỊ NHẬT LINH

TRỢ LÝ NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Kinh nghiệm:
Năm 2022, bà Lê Thị Nhật Linh chính thức gia nhập INVESTIP với vị trí là Trợ lý Nhãn hiệu. Tại đây, bà Linh thực hiện các công việc tra cứu, nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu và hỗ trợ các luật sư khác trong các công việc liên quan đến chuyển nhượng, li-xăng, gia hạn và soạn thảo công văn phúc đáp các thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh