Le Vu Huyen

LÊ VŨ HUYỀN

TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội
– Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
– Chứng chỉ Khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Kinh nghiệm:
Bà Lê Vũ Huyền là Trưởng phòng Tư vấn và phát triển Tài sản trí tuệ tại INVESTIP với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc: Triển khai thực hiện các dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý”; Xây dựng chiến lược phát triển Thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương; Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho người dân tại các địa phương.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh