NGÔ KHÁNH LINH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật
Trình độ học vấn: 
Bà Linh có bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trong thời gian học tập tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bà Linh thực tập tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên nghiệp Hà Nội ở vị trí Biên dịch viên, nơi bà được tiếp xúc với nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm dịch thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Làm việc tại INVESTIP, bà Linh hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh