NGUYỄN ĐỨC THẮNG

LUẬT SƯ SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn:
Cơ khí, Vật liệu, v.v…
Trình độ học vấn: 
Ông Nguyễn Đức Thắng tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1969. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Chế tạo máy năm 1984. Ông cũng có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ông Thắng là Luật sư và người Đại diện Sở hữu công nghiệp.
Kinh nghiệm:
Làm việc tại INVESTIP từ năm 1997, ông Thắng phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
– Hiệp hội các luật sư Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga