NGUYỄN KHẮC PHI

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:
– Đại học Sư phạm Tp. HCM
– Văn bằng 2 Đại học Ngoại Thương
– Khóa đào tạo năng lực quản trị cho quản lý cấp trung – Học viện quản lý PACE
Kinh nghiệm:
Ông Nguyễn Khắc Phi với hơn 10 năm ở các vị trí:
Trợ lý giám đốc
– Làm hồ sơ Dự án
– Giám sát thầu phụ
Trưởng phòng Marketing
– Soạn thảo kế hoạch marketing
– Tập huấn đội ngũ nhân viên marketing mở rộng thị trường
Phó Giám đốc
– Soạn thảo Đề án, kế hoạch tổ chức sự kiện
– Tổ chức Hội thảo
Chuyên viên Dự án
– Xây dựng và phát triển Nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu chứng nhận.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh