NGUYỄN MINH PHƯƠNG

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ vật liệu, Vật liệu kim loại
Trình độ học vấn: 
Kỹ sư Công nghệ vật liệu, Vật liệu kim loại – Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, ông Phương đã dành hơn 7 năm làm việc và nghiên cứu về vật liệu kim loại và thiết bị môi trường. Làm việc tại INVESTIP, ông Phương hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh