NGUYỄN THANH LÊ

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn:
Công nghệ thông tin, Điện tử, Điều khiển, etc.
Trình độ học vấn: 
Ông Nguyễn Thanh Lê tốt nghiệp Học viện Viễn thông Leningrad (Liên Xô cũ), Chuyên ngành Kỹ sư viễn thông năm 1992, ông nhận bằng Tiến sĩ của Trường Đại học Bưu chính Viễn thông Saint Petersburg (Liên bang Nga) năm 1999 và bằng cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội tháng 7/2007.
Kinh nghiệm:
Ông Nguyễn Thanh Lê làm việc tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) trong khoảng thời gian 7 năm với vị trí Quản lý Mạng sợi quang, quản lý Mạng chuyển mạch. Từ năm 2007, ông Lê làm việc cho INVESTIP với cương vị Chuyên viên sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga