Nguyen Thi Anh Tuyet

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

TRỢ LÝ NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật Khoa Luật Kinh Tế – Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Trước khi chính thức gia nhập INVESTIP, Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã tham gia các chương trình đào tạo do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức. Năm 2022, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết chính thức gia nhập INVESTIP với vị trí là Trợ lý Nhãn hiệu. Tại đây, bà Tuyết thực hiện các công việc tra cứu, nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu và hỗ trợ các luật sư khác trong các công việc liên quan đến chuyển nhượng, li-xăng, gia hạn và soạn thảo công văn phúc đáp các thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh