NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Ngoại ngữ – Đại học Bách khoa Hà Nội
– Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội
– Cử nhân Ngoại ngữ – University College Plymouth St Mark & St John, Vương quốc Anh
Kinh nghiệm:
Bà Hải Yến tốt nghiệp Cử nhân khoa Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Với 10 năm kinh nghiệm, bà Hải Yến hiện đang là Phó phòng Nhãn hiệu, phụ trách các công việc chuyên môn liên quan đến xác lập và duy trì quyền Sở hữu trí tuệ của Nhãn hiệu tại Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt bao gồm cả tư vấn, tra cứu, xử lý hồ sơ đăng ký, ghi nhận chuyển nhượng, sửa đổi, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, kháng cáo, hủy bỏ và giải quyết vi phạm nhãn hiệu.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh