NGUYỄN THỊ HẰNG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
Cử nhân ngành Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Bà Nguyễn Thị Hằng gia nhập INVESTIP từ năm 2020 với vị trí chuyên viên thuộc phòng Nhãn hiệu chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hằng đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là tra cứu, xác lập quyền, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối, tư vấn các thủ tục liên quan đến đăng ký mã số mã vạch.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh