NGUYỄN THỊ HỢP

TRỢ LÝ SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, Mỹ phẩm, v.v…
Trình độ học vấn: 
Bà Hợp tốt nghiệp lớp tài năng công nghệ Hóa Học trường Đại học khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trước khi làm việc tại INVESTIP, bà Hợp từng làm việc tại công ty luật Elite trong một năm tại vị trí chuyên viên tư vấn khoa học kỹ thuật và công nghệ. Sau đó, bà Hợp làm nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương. Chuyên môn chính của bà Hợp là biên dịch các tài liệu về mỹ phẩm, hóa chất và các công việc có liên quan khác. Hiện tại, bà Hợp làm việc tại INVESTIP và là Trợ lý Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh