NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ

CHUYÊN VIÊN THỰC THI QUYỀN

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Luật, Khoa Luật Kinh doanh – Đại học Luật Hà Nội
– Khóa đào tạo SHTT của Cục SHTT
Kinh nghiệm:
Bà Nguyễn Thị Hương Trà bắt đầu làm việc trong lĩnh vực SHTT từ năm 2020 và chính thức gia nhập INVESTIP vào năm 2023 với vị trí Chuyên viên Thực thi quyền. Bà Trà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là Bản quyền và Thương hiệu tại Việt Nam. Hiện nay, Bà Trà đang phụ trách các công việc liên quan đến xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, phản đối và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền và Tên miền.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh