NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn:
Hóa học, Dược phẩm, v.v…
Trình độ học vấn: 
Bà Trang tốt nghiệp Khoa Công nghệ kỹ thuật hóa học, Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Bà Trang tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bà Trang đã có quá trình thực tập tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa sinh biển thuộc Viện KH&CN Việt Nam. Tại đây, bà Trang tham gia quá trình nghiên cứu tổng hợp hợp chất chính cho các sản phẩm thuốc, dược phẩm và dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau như lĩnh vực hóa học, dược học. Làm việc tại INVESTIP từ năm 2014, bà Trang hiện tại là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh