NGUYỄN THỊ LÊ NA

PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn:
Dược phẩm, Hóa học, Công nghệ sinh học, v.v…
Trình độ học vấn: 
Bà Lê Na tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng thời đã hoàn thành các khóa học trực tuyến chuyên sâu về Sáng chế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức. Bà Lê Na là người Đại diện Sở hữu công nghiệp được Cục SHTT công nhận.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Lê Na đã từng là Trợ giảng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Nghiên cứu viên tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 2009 trước khi chuyển sang làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Sau đó, bà Lê Na làm việc tại Công ty TNHH Trường Xuân từ năm 2010-2012, tiếp đó bà Lê Na làm việc tại Công ty TNHH Sáng chế ACTIP với vị trí Phó phòng Sáng chế trong 4 năm. Hiện tại, bà Lê Na  là Phó Phòng tại Phòng Sáng chế của INVESTIP và Luật sư sáng chế.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh