NGUYỄN THỊ NHUNG

PHÓ PHÒNG NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
– Cử nhân  Luật – Đại học Luật Hà Nội
– Chứng chỉ Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp
Kinh nghiệm:
Bà Nguyễn Thị Nhung bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ từ năm 2013. Với 10 năm kinh nghiệm cùng kiến thức đa dạng về hệ thống pháp luật Việt Nam, bà luôn đưa ra những tư vấn quý giá giúp giải quyết các vấn đề pháp lý của khách hàng một cách hiệu quả và toàn diện. Bà Nhung cũng là một trong những nhân sự chủ chốt của phòng Nhãn hiệu, phụ trách các dịch vụ về nhãn hiệu, bao gồm xác lập và thực thi quyền đối với nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh