PHÙNG THỊ TRANG

TRỢ LÝ NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
– Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Năm 2023, bà Phùng Thị Trang chính thức gia nhập INVESTIP với vị trí là Trợ lý Nhãn hiệu. Tại đây, bà Thu thực hiện các công việc liên quan đến theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu cũng như các thủ tục khác liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh