TĂNG ĐỨC KHƯƠNG

TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật
Kinh nghiệm:
Ông Tăng Đức Khương là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong các vấn đề về đăng ký xác lập quyền, thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ như Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh