Tran Ha Giang

TRẦN HÀ GIANG

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa học, v.v…
Trình độ học vấn: 
Ông Giang tốt nghiệp trường đại học Bách Khoa Hà Nội – Khoa Kỹ thuật Hóa Học.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp, ông Giang đã từng làm trong ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy xi măng Trung Sơn, Lương Sơn Hòa Bình với nhiệm vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị. Sau đó, ông Giang làm kỹ thuật viên công nghệ tại công ty cổ phẩn Hacera, phụ trách phối chế bài phối liệu cho sản phẩm gạch lát nền ceramic. Từ năm 2015, ông Giang làm việc tại Phòng Sáng chế của INVESTIP với vị trí Chuyên viên Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh