TRẦN KIM OANH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ sinh học.
Trình độ học vấn: 
Bà Oanh có bằng Cử nhân Công nghệ sinh học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Thạc sỹ ngành Khoa học động vật – Đại học Quốc gia Gyeongsang Hàn Quốc.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bà Oanh đã từng làm nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho Công ty Cổ phần Quốc Tế Hòa Bình với nhiệm vụ biên dịch các tài liệu về thuốc trừ sâu và các công việc có liên quan khác. Sau đó, bà Oanh sang Hàn du học tại Đại học quốc gia Gyeongsang. Làm việc tại INVESTIP, bà Oanh hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh