TRẦN QUỐC BẢO

CHUYÊN VIÊN THỰC THI QUYỀN

Trình độ học vấn: 
– Cử nhân Đại học Duy Tân
Kinh nghiệm:
Ông Trần Quốc Bảo có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh