TRẦN THỊ ANH THI

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Ngoại ngữ – Đại học Vinh
– Thạc sĩ Ngoại ngữ – Đại học Hà Nội
– Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ
Kinh nghiệm:
Bà Anh Thi công tác tại Phòng Nhãn hiệu, phụ trách các công việc tra cứu, nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký Nhãn hiệu; sửa đổi, gia hạn, tư vấn và soạn thảo công văn phúc đáp các thông báo từ chối, phản đối, khiếu nại, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực ở Việt Nam và các thị trường Quốc tế khác. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Bà Anh Thi hiện là một trong những nhân sự chủ chốt của phòng Nhãn hiệu.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh