TRẦN THỊ HƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG NHÃN HIỆU - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Ngoại Ngữ khoa Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Văn bằng 2 Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội
– Cử nhân Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
– Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ do Cục SHTT phối hợp với Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
– Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ Đại diện Sở hữu Công nghiệp
Kinh nghiệm:
Gia nhập INVESTIP chi nhánh Hồ Chí Minh từ năm 2012, đến nay với kinh nghiệm toàn diện, bà Trần Thị Hường tự tin tư vấn pháp lý cho Khách hàng về việc xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiệu, bao gồm tra cứu, nộp đơn, li xăng, chuyển nhượng, gia hạn, sửa đổi, khiếu nại, phản đối, hủy bỏ/ chấm dứt hiệu lực tại Việt Nam và các nước khác nhau.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh