TRẦN THỊ THANH HOA

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn  – Đại học Thăng Long
– Cử nhân Luật Thương mại – Đại học Luật Hà Nội
– Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ
Kinh nghiệm:
Bà Thanh Hoa đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ gần 15 năm. Công việc của bà tập trung chủ yếu vào việc xử lý các vấn đề về tranh chấp nhãn hiệu, duy trì và thực thi quyền đối với Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả ở cả trong nước và quốc tế.
Trước khi gia nhận INVESTIP, bà Thanh Hoa đã có kinh nghiệm làm việc tại nhiều Đại diện sở hữu trí tuệ uy tín và là một trong những nhân sự chủ chốt.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh