TRỊNH DƯƠNG VÂN

PHÓ PHÒNG THỰC THI QUYỀN

Trình độ học vấn: 
– Cử nhân Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Cử nhân Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Bà Trịnh Dương Vân có trên 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Tên thương mại, Bản quyền, Kiểu dáng công nghiệp và Tên miền.
Thành viên:
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội đại diện Sở hữu trí tuệ Đông Nam Á (AIPA)
– Hiệp hội các luật sư Sở hữu trí tuệ Châu Á (APAA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh