VŨ LÊ VY

TRỢ LÝ THỰC THI QUYỀN

Trình độ học vấn: 
– Cử nhân Luật (Chương trình chất lượng cao) – Trường Đại học Luật Hà Nội
– Thạc sĩ Luật ứng dụng (Luật Dân sự và Tố tụng dân sự) – Trường Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Năm 2023, Vũ Lê Vy chính thức gia nhập INVESTIP với vị trí là Trợ lý Thực thi. Tại đây, bà Vy đảm nhiệm công việc soạn và nộp công văn phúc đáp đối với các Thông báo tạm thời từ chối các đơn đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam; tư vấn các vụ việc chấm dứt hiệu lực và hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ; thực hiện các công việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ các luật sư khác trong các công việc liên quan.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh