VŨ PHƯƠNG OANH

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ sinh học
Trình độ học vấn: 
Bà Phương Oanh tốt nghiệp khoa Công nghệ sinh học – Dược học, Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội. Bà Oanh cũng có chứng chỉ đào tạo về sở hữu trí tuệ được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Phương Oanh làm việc cho dự án “Đa dạng hóa chức năng của gen liên quan đến cấu trúc của lúa” của LMI-Rice, IRD (Institut de recherche pour le développement). Sau đó, bà bắt đầu làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Công ty Le&Le với nhiệm vụ chính là theo đuổi đơn đăng ký sáng chế và nhãn hiệu. Sau đó, bà làm việc cho Công ty TNHH ACTIP với vị trí Chuyên viên Sáng chế và phụ trách đăng ký sáng chế tại Việt Nam. Hiện tại, bà Phương Oanh làm việc tại Phòng Sáng chế của INVESTIP với vị trí Chuyên viên Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp