VŨ THANH HẰNG

CHUYÊN VIÊN NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
Cử nhân Luật khoa Luật Chất lượng cao – Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Bà Vũ Thanh Hằng bắt đầu làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ từ năm 2020 và chính thức gia nhập INVESTIP vào năm 2022 với vị trí là chuyên viên phòng nhãn hiệu. Tại INVESTIP, bà Vũ Thanh Hằng thực hiện các công việc tra cứu, nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu và hỗ trợ các công việc liên quan đến chuyển nhượng, li-xăng, gia hạn và soạn thảo công văn phúc đáp các thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh