VŨ THỊ TÌNH

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
– Chứng chỉ Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp
Kinh nghiệm:
Bà Vũ Thị Tình bắt đầu làm việc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ từ năm 2014, từ vị trí Chuyên viên đến Trưởng nhóm nghiệp vụ tại Phòng Nhãn hiệu – Công ty Cổ phần Tư vấn S&B (SBLAW). Bà Vũ Thị Tình chịu trách nhiệm chuyên môn đối với các công việc liên quan đến nhãn hiệu và bản quyền tác giả tại Việt Nam. Đồng thời, bà Vũ Thị Tình cũng phụ trách mảng xác lập quyền và duy trì các dự án đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý của SBLAW.
Gia nhập INVESTIP năm 2022, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, hiện Bà Vũ Thị Tình đảm nhiệm các công việc sau:
– Triển khai thực hiện các dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý”
– Xây dựng chiến lược phát triển, quảng bá Thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của địa phương
– Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho người dân tại các địa phương
Thành viên:
– Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF)
– Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội (HBA)
– Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
– Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AIPA)
Ngoại ngữ: Tiếng Anh