VƯƠNG SỸ THỊ GIANG

TRỢ LÝ NHÃN HIỆU

Trình độ học vấn:
– Cử nhân Luật (chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế) – Trường Đại học Luật Hà Nội
Kinh nghiệm:
Năm 2023, bà Vương Sỹ Thị Giang chính thức gia nhập INVESTIP với vị trí là Trợ lý Nhãn hiệu. Tại đây, bà Giang thực hiện các công việc tra cứu, nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu và hỗ trợ các luật sư khác trong các công việc liên quan đến chuyển nhượng, li-xăng, gia hạn và soạn thảo công văn phúc đáp các thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh