DEPUTY DIRECTOR OF PATENT DEPARTMENT

DANG KIEU VAN

NGUYEN THI HOP

DAU LAN VY

NGO KHANH LINH

NGUYEN MINH PHUONG

TRAN HOAI LINH