TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ - CN HỒ CHÍ MINH