Tổng quan Hệ thống nhãn hiệu Madrid


Hệ thống Madrid là một giải pháp tiện lợi và tiết kiệm để đăng ký và quản lý nhãn hiệu trên toàn thế giới:

 1. Nộp một đơn và trả một gói phí để đăng ký bảo hộ tối đa 127 quốc gia.
 2. Sửa đổi, gia hạn, mở rộng danh mục nhãn hiệu qua một hệ thống tập trung.

Hệ thống Madrid là gì?

 • Hệ thống Madrid là một hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu, giúp các chủ sở hữu nhãn hiệu đạt được sự bảo hộ tại một số quốc gia thông qua việc nộp một đơn đăng ký quốc tế duy nhất lên WIPO
 • Hệ thống cung cấp một thủ tục nộp đơn và đăng ký tập trung, có hiệu lực ở một hoặc nhiều lãnh thổ ràng buộc bởi hệ thống và một thủ tục tập trung để duy trì và quản lý đăng ký quốc tế có hiệu lực ở tất cả các lãnh thổ liên quan
 • Hệ thống Madrid chỉ đơn giản là một cơ chế nộp đơn tập trung, một cửa giúp các chủ sở hữu nhãn hiệu có được sự bảo hộ nhãn hiệu tại các thị trường xuất khẩu

* hơn 1,15 triệu nhãn hiệu đã được đăng ký

Longines là nhãn hiệu đăng ký quốc tế lâu đời nhất còn hiệu lực, được đăng ký ban đầu tại Thụy Sĩ vào năm 1889, có trong Đăng ký Quốc tế từ năm 1893.

Những Cách thức Bảo hộ Nhãn hiệu Xuất khẩu

 • Đăng ký Quốc gia: nộp đơn đăng ký cho cơ quan nhãn hiệu của mỗi quốc gia nơi nhãn hiệu được bảo hộ
 • Đăng ký Khu vực: đăng ký bảo hộ tại các quốc gia là thành viên của hệ thống đăng ký nhãn hiệu khu vực có hiệu lực trên lãnh thổ của tất cả các quốc gia Thành viên (ARIPO của Châu Phi, Cơ quan sở hữu trí tuệ Benelux của Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, EUIPO của Châu Âu)
 • Đăng ký Quốc tế: Hệ thống Madrid (so sánh với Đăng ký Quốc gia ở dưới)

Hệ thống Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu

Bảo hộ các thị trường xuất khẩu thông qua một thủ tục đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, bao gồm:

 • Nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tập trung
 • Quản lý tập trung các quyền xác lập được.

Khung Pháp lý

Hệ thống Madrid về Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu

 • Thỏa ước Madrid (1891)
 • Nghị định thư Madrid (1989)
 • Quy định Chung/Quy chế theo Nghị định thư (1996)
 • Hướng dẫn Hành chính (2002)
 • Luật & các Quy định Quốc gia

Phạm vi Hệ thống Madrid

Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu là một hiệp định mang tính thủ tục thuần túy.

Hệ thống KHÔNG xác định:

 • các điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu
 • các thủ tục quốc gia sẽ được áp dụng
 • và các quyền có được từ sự bảo hộ

Các quyết định này được quản lý bởi pháp luật quốc gia của mỗi Bên (Nước) tham gia được chỉ định

Liên minh Madrid hiện có 110 thành viên, bao gồm 126 quốc gia. Các thành viên này đại diện cho hơn 80% thương mại thế giới, với tiềm năng mở rộng khi số lượng thành viên tăng lên.

Danh sách thành viên: xem tại đây

Đăng ký Quốc gia và Đăng ký qua hệ thống Madrid

Đăng ký Quốc giaĐăng ký qua hệ thống Madrid
Nhiều Văn phòng (Cục) nộp đơn
Nhiều mẫu đơn
Nhiều ngôn ngữ
Nhiều loại tiền tệ
Nhiều lần đăng ký
Nhiều lần gia hạn
Nhiều lần sửa đổi
Cần có luật sư nước ngoài khi nộp đơn
Một Văn phòng (Cục) nộp đơn
Một đơn đăng ký duy nhất
Một ngôn ngữ (tiếng Anh/Pháp/Tây Ban Nha)
Một loại tiền tệ (CHF)
Một lần đăng ký quốc tế
Một lần gia hạn
Một lần sửa đổi
Cần có luật sư nước ngoài trong trường hợp bị từ chối

Đặc điểm cơ bản

 • Phí chỉ định sau bao gồm:
      • Phí cơ bản – 300 franc Thụy Sĩ (CHF); cộng thêm
      • Phí bổ sung (100 CHF) hoặc Phí riêng Individual fee (khác nhau) cho mỗi Bên tham gia được chỉ định có trong yêu cầu.
  Để ước tính phí chỉ định sau của bạn, sử dụng Phần mềm tính phí (Fee Calculator).
 • Đơn đăng ký quốc tế có thể dựa trên một hoặc nhiều đơn hoặc lần đăng ký
 • Phạm vi bảo hộ – do Bên tham gia được chỉ định xác định
 • Nước thành viên có thể chọn thời hạn từ chối là 12 hoặc 18 tháng
 • Tuyên bố cho phép bảo hộ
 • Chỉ định bổ sung
 • Thời hạn phụ thuộc 5 năm – Đăng ký quốc tế phụ thuộc vào đăng ký quốc gia trong 5 năm (Sau khi hết thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, việc đăng ký này sẽ trở nên không phụ thuộc vào nhãn hiệu đăng ký quốc gia trước đó tại nước xuất xứ)
 • Tấn công trung tâm – Ngừng hiệu lực (rút lui, mất hiệu lực, từ bỏ, quyết định cuối cùng về việc từ chối, hủy bỏ hoặc vô hiệu)
 • Thay thế quốc gia chỉ định
 • Chuyển đổi một Đăng ký quốc tế thành các đăng ký quốc gia
 • Thời hạn bảo hộ 10 năm và gia hạn 10 năm một lần
 • Phí chỉ định được chuyển từ WIPO sang Văn phòng (Cục SHTT)

Đơn Đăng Ký Quốc Tế Nhãn Hiệu

 • Tờ khai MM2
 • Ngôn ngữ của đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (tiếng Anh/Pháp/Tây Ban Nha)
 • Họ tên và địa chỉ của người nộp đơn
 • Quyền của người nộp đơn
 • Danh mục hàng hóa và dịch vụ (Bảng phân loại Nice)
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Các Bên (Quốc gia) tham gia được chỉ định (dCP)
 • Các phí phải trả khi nộp đơn
  • Phí cơ bản (653 hoặc 903 Franc Thụy Sĩ (CHF))
  • Phí bổ sung cho mỗi Bên (Quốc gia) tham gia được chỉ định HOẶC phí riêng

Thủ tục Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu

Hiệu lực của Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu

 • Hiệu lực của đăng ký quốc tế mở rộng đến các Quốc gia thành viên được người nộp đơn chỉ định rõ ràng trong đơn đăng ký quốc tế
 • Một đăng ký quốc tế có thể được ngang/so sánh với nhiều đơn trong nước có ngày nộp đơn trùng với ngày đăng ký quốc tế
 • Việc chỉ định trong đăng ký quốc tế có thể được ngang/so sánh với đăng ký trong nước trong trường hợp không có sự từ chối từ Quốc gia được chỉ định khi kết thúc thời hạn từ chối

Ưu điểm của hệ thống Madrid

 • Một đơn đăng ký quốc tế dựa trên một đơn đăng ký/nộp đơn cơ bản
 • Một ngôn ngữ (tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha)
 • Một khoản/bộ/gói phí trả bằng một loại tiền tệ (CHF)
 • Một số đăng ký và một ngày gia hạn
 • Việc đăng ký có thể được gia hạn thêm. Tất cả những thay đổi bổ sung trong đăng ký quốc tế có thể được ghi lại một cách tập trung, có hiệu lực ở tất cả các Quốc gia được chỉ định, thông qua một thủ tục duy trì đơn giản về mặt địa lý
 • Các Quốc gia được chỉ định không cần phải thẩm định hình thức

Lợi ích đối với Cục Sở hữu trí tuệ (Văn Phòng hoặc Cục SHTT) và Nhà nước

 • Các Quốc gia thành viên có thể tập trung vào việc thẩm định nội dung
 • Thu nhập của văn phòng (Cục SHTT) thông qua hệ thống Madrid phụ thuộc vào chế độ phí đã chọn và số lượng chỉ định
 • Hệ thống Madrid có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, thông qua việc thúc đẩy thương mại quốc tế, cung cấp khả năng tiếp cận các thị trường mới và hỗ trợ phát triển các ngành xuất khẩu
 • Hệ thống trao quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho các thị trường trong nước có vốn đầu tư nước ngoài

Lợi ích đối với Chủ sở hữu Nhãn hiệu

 • Thủ tục đơn giản và tiết kiệm
  • Một bộ thủ tục đơn giản
  • Một lần nộp đơn cho WIPO qua Văn phòng (Cục SHTT) của nước Xuất xứ
  • Phí đăng ký thấp
  • Không cần tốn phí cho các đại lý nước ngoài (đại diện sở hữu công nghiệp nước ngoài) để nộp đơn
  • Không cần tốn phí dịch thuật giấy tờ sang một vài ngôn ngữ
 • Thủ tục hiệu quả
  • Một lần nộp đơn quốc tế duy nhất có cùng hiệu lực pháp lý tại các Quốc gia được chỉ định
  • Một thời hạn cố định cho việc xác nhận bảo hộ hoặc từ chối các hiệu lực pháp lý từ các Quốc gia được chỉ định

Lợi ích đối với Đại lý (Đại diện Sở hữu công nghiệp) Địa phương

 • Nghị định thư Madrid là không bắt buộc và không thay thế con đường nộp đơn trực tiếp
 • Người nộp đơn Quốc tế cần các dịch vụ chuyên nghiệp ở giai đoạn nộp đơn quốc tế hoặc ở giai đoạn quản lý sau đăng ký
 • Các chỉ định địa phương ngày càng tăng tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh đa dạng hơn cho các chuyên gia (công việc thực chất) như tìm kiếm, từ chối, phản đối, yêu cầu hủy bỏ, giải quyết tranh chấp, hợp đồng cấp phép và chuyển nhượng, và thực thi

Nguồn:

Neil Wilson (Giám đốc, Bộ phận Hỗ trợ Chức năng, Nhãn hiệu và Kiểu dáng, WIPO)