Tranh chấp kiểu dáng công nghiệp: Tập đoàn quốc tế PMS kiện Magmatic


Sự kiện thực tế

  • Magmatic là chủ sở hữu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký tại Vương quốc Anh và Quyền Kiểu dáng Cộng đồng (CRD) cho chiếc vali đi xe của trẻ em (Trunki). Vali có hình một con vật có sừng với hai màu tương phản (xám với một dải màu đen và bánh xe màu đen).
  • Vali của PMS, Kiddee Case, cũng có hình động vật hoặc côn trùng nhưng có tai hoặc râu. Một đặc điểm cụ thể: nó cũng liên quan đến việc sử dụng nhiều màu sắc hơn, bao gồm cả sọc hoặc đốm.
  • Magmatic cho rằng PMS đã vi phạm quyền kiểu dáng của họ.

Quyết định của Tòa án Tối cao UKSC:

  • Không có vi phạm nào xảy ra: Ấn tượng tổng thể của kiểu dáng đối với người dùng được thông báo (“informed user”-người quan sát đặc biệt không phải là người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực mà là người có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực) là vấn đề quan trọng.
  • Ấn tượng chung về Trunki là một con vật có sừng chỉ có hai màu tương phản, không phải một con có tai hoặc râu hoặc sử dụng nhiều màu sắc khác nhau như Kiddee Case. Đó là kiểu dáng đã được đăng ký.
  • Một kiểu dáng đã đăng ký (hoặc CRD) chỉ bảo hộ kiểu dáng có tính chất thực sự đã được đăng ký, chứ không phải ý tưởng đằng sau nó, dù thông minh đến đâu.