Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IPVN) tại thành phố Hồ Chí Minh dừng nhận đơn trực tiếp do dịch COVID-19


Đại dịch Covid-19 mới bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IPVN) vừa ban hành thông báo số 4869/TB-SHTT cho văn phòng đại diện của IPVN tại thành phố Hồ Chí Minh (thông báo tương tự được ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2021 cho trụ sở chính của IPVN tại thủ đô Hà Nội). Theo đó, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021:

  • Văn phòng đại diện sẽ không nhận trực tiếp đơn / tài liệu bằng giấy. Người nộp đơn / đại lý SHTT phải nộp đơn / tài liệu bằng giấy thông qua dịch vụ bưu chính. 
  • Người nộp đơn / đại lý SHTT có thể nộp đơn trực tuyến, và sau đó, gửi thông báo xác nhận việc nộp đơn trực tuyến đến văn phòng đại diện, thông thường qua đường bưu điện, để nhận được biên lai nộp đơn chính thức. Chỉ có một số loại đơn có thể được nộp trực tuyến.
  • Các thông tin liên lạc từ IPVN như các thông báo điều chỉnh sẽ được gửi qua đường bưu điện đến người nộp đơn / đại lý SHTT.
  • Các hoạt động tư vấn về SHTT nói chung và thủ tục nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói riêng chỉ được thực hiện thông qua điện thoại hoặc email.

Ngoài trụ sở và văn phòng đại diện nói trên, IPVN còn có văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng vẫn đang hoạt động bình thường.

Cho dù đại dịch có mạnh đến đâu, chúng tôi vẫn luôn tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng bằng mọi cách trong suốt quãng thời gian khó khăn này.

n Thùy Linh & Nguyễn Huyền Trang

Phòng Sáng chế – Công ty Sở hữu công nghiệp NVESTIP