Nhập khẩu song song dược phẩm ở Việt Nam: Từ góc độ quyền sở hữu trí tuệ

CategoriesThư viện
  Thương mại song song có ảnh hưởng khác biệt tới từng nhóm chủ thể khác nhau: nó hạn chế quyền và lợi ích của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ song lại mang tới người tiêu dùng cơ hội tiếp cận sản phẩm với giá cả hợp lí. Thương mại song song […]
Read more

Hiệu quả của việc cung cấp thông tin tình trạng kỹ thuật trong quá trình thẩm định đơn sáng chế từ bên thứ ba

CategoriesThư viện
Bằng sáng chế là độc quyền của chủ sở hữu được nhà nước cấp quyền để ngăn chặn việc người khác khai thác bằng sáng chế với mục đích thương mại trong thời hạn, đổi lại chủ sở hữu phải bộc lộ công khai sáng chế để công chúng có thể tiếp cận được với […]
Read more

Những thay đổi của pháp luật hình sự về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

CategoriesThư viện
—o0o— Theo quy định hiện hành, các biện pháp thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm (Điều 199 Luật Sở hữu trí tuệ): Biện pháp Dân sự; và Biện pháp Hành chính; hoặc Biện pháp Hình sự Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi ...
Read more

Hết quyền sở hữu trí tuệ và thương mại song song theo quy định tại các điều ước Quốc tế đa phương

CategoriesThư viện
  Khái quát chung về hết quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thương mại song song (TMSS) theo các Điều ước quốc tế (ĐƯQT) đa phương: TMSS là hiện tượng sản phẩm được sản xuất một cách hợp pháp theo sự bảo hộ dành cho các đối tượng SHCN, quyền tác giả hay ...
Read more

Hết quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Pháp luật Việt nam

CategoriesThư viện
Khái quát chung về hết quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thương mại song song (TMSS) Hết quyền SHTT là trạng thái khi một sản phẩm mang đối tượng SHTT được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền SHTT hoặc với sự đồng ý của chủ thể này, thì chủ ...
Read more