Nhập khẩu song song dược phẩm ở Việt Nam: Từ góc độ quyền sở hữu trí tuệ

CategoriesThư viện
  Thương mại song song có ảnh hưởng khác biệt tới từng nhóm chủ thể khác nhau: nó hạn chế quyền và lợi ích của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ song lại mang tới người tiêu dùng cơ hội tiếp cận sản phẩm với giá cả hợp lí. Thương mại song song […]
Read more