Xây dựng thương hiệu dựa vào tài sản trí tuệ: lời khuyên của các chuyên gia

CategoriesThư viện925 views
  Mọi công ty gần như đều bắt đầu với quy mô nhỏ. Một số sẽ vẫn còn quy mô nhỏ, nhưng nhiều công ty sẽ phát triển lớn hơn và mở rộng ra thị trường mới, lãnh thổ mới và sản phẩm mới. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với […]
Read more

Quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản cho thuê công cộng (Kỳ I)

CategoriesThư viện1.077 views
Quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản cho thuê công cộng (PLR) là hệ thống cho phép chủ sở hữu và những người có quyền khác nhận tiền phí từ chính phủ để bù đắp những khoản cho mượn miễn phí sách bởi các thư viện. Maurean Duffy, nhà văn và là một […]
Read more

Tầm quan trọng của những thông tin được sở hữu bởi công chúng

CategoriesThư viện895 views
TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG THÔNG TIN ĐƯỢC SỞ HỮU BỞI CÔNG CHÚNG Anita R. Eisenstadt Điều khoản về sáng chế và tác quyền của Hiến pháp Hoa Kỳ (Điều 1, khoản 8, mục 8) trao cho Quốc hội quyền “Thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và các hình thức nghệ thuật hữu ...
Read more

Chìa khóa cho sự tăng trưởng: Sở hữu trí tuệ và thể thao

CategoriesThư viện908 views
Mục đích chính của quyền sở hữu trí tuệ là khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo hơn bằng cách đảm bảo rằng những người sáng tạo được hưởng các lợi ích một cách công bằng từ hoạt động sáng tạo của họ, sự sáng tạo phải nuôi sống được bản thân mình. Ngay […]
Read more

Bảo vệ tài sản sáng tạo trong thời đại 4.0: Làm gì để không bị “ăn cắp”?

CategoriesThư viện1.214 views
Đưa nhau ra tòa nhưng “kẻ ăn cắp chẳng làm sao cả” Hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day) 26/4, nằm trong chuỗi sự kiện thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, talkshow Creation: Value and Protection (Bảo vệ tài sản sáng tạo) được tổ chức ...
Read more