LÊ VĂN LỢI

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Quang học, Khoa học máy tính
Trình độ học vấn: 
Đại học ngành Vật Lý, Khoa học Máy tính.
Kinh nghiệm:
Sau khi tốt nghiệp đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội, ông Lợi đã có thời gian thực tập tại Đại học Postech Hàn Quốc về Quang học và từng làm việc tại BKAV cho dự án phát triển điện thoại thông minh. Làm việc tại INVESTIP, ông Lợi hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh