Công khai thông tin về nhiệm vụ khoa khọc và công nghệ

Công khai thông tin về nhiệm vụ khoa khọc và công nghệ

Công khai thông tin về nhiệm vụ khoa khọc và công nghệ


Tên nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ:

01. Hỗ trợ Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rượu gạo Đoàn Xá” cho sản phẩm Rượu Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Chi tiết xem tại đây

02. Hỗ trợ Bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Rươi Vĩnh Bảo” cho sản phẩm Rươi của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: (84) 911745879

Tel: (84 24) 37472500

Fax: (84 24) 37472504

Email: investiphn@investip.vn

Website: https://investip.vn